Łabski Szczyt w Karkonoszach

Zabierzemy Was na Łabski Szczyt, który w Czechach nosi też nazwę „Violík”.

Z górnej stacji kolei linowej na Szrenicę dojdziecie do niego w ok. półtorej godziny. Ze Szrenicy należy kierować się znakami czerwonymi, którymi oznaczony jest Główny Szlak Sudecki.

Wierzchołek Łabskiego Szczytu jest niedostępny dla turystów, ponieważ znajduje się w strefie ścisłej ochrony. W jego rejonie przebiega granica polsko-czeska, ale najwyższy punkt (1471 m n.p.m.) leży po polskiej stronie. Szczyt jest zbudowany granitowych głazów zabarwionych przez porosty na zielonkawy kolor.

W rejonie Łabskiego Szczytu warto wybrać się do symbolicznego źródła Łaby. Znajduje się ono na Łabskiej Łące po czeskiej stronie. Ocembrowaną studnię otoczono herbami 26 najważniejszych miast, przez które przepływa ta jedna z największych rzek Europy.

Miejsce, w którym Łaba naprawdę zaczyna swój bieg, jest niedostępne dla turystów. Znajduje się bowiem w ścisłym rezerwacie przyrody. Najbliższe schronisko to czeska „Łabska bouda”. Po polskiej stronie możecie zejść żółtym szlakiem do schroniska „Pod Łabskim Szczytem”.

FOLLOW ME

Mobile Apps

Lorem ipsum dolor sit amet, coctetur adipiscing elit.

Creative Websites

Lorem ipsum dolor sit amet, coctetur adipiscing elit.

SEO Optimization

Lorem ipsum dolor sit amet, coctetur adipiscing elit.

Brand Solutions

Lorem ipsum dolor sit amet, coctetur adipiscing elit.