Dobre informacje z Karkonoskiego Parku Narodowego. Dyrekcja parku nie wniosła uwag do raportu oddziaływania na środowisko naszej inwestycji związanej z wymianą pierwszej sekcji kolei linowej na Szrenicę i rozbudową stacji.

Stanowisko parku w tej sprawie trafiło do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Czekamy teraz na ocenę raportu, którą ma wydać ten urząd. Liczymy, że stanie się to w miarę szybko, bo terminy przesuwano już kilkukrotnie.

Raport oddziaływania na środowisko to bardzo ważny dokument przy inwestycjach na terenach chronionych. Jego przygotowanie pochłonęło wiele miesięcy pracy i trudnych uzgodnień z przedstawicielami Karkonoskiego Parku Narodowego i Lasów Państwowych – mówi Paweł Gogolewski, dyrektor spółki Sudety Lift.

W kolejnych krokach administracyjnych będziemy musieli uzyskać decyzję środowiskową, przygotować projekt budowlany, uzyskać pozwolenie na budowę i zgodę na wylesienie – dodaje Paweł Gogolewski.

Do prac w terenie ze względu na kalendarz wycinek drzew, będziemy mogli przystąpić najwcześniej jesienią 2024 r. Optymistycznie zakładając wymiana pierwszej sekcji kolei linowej na Szrenicę, mogłaby się zacząć wiosną 2025 r.

Gospodarz największego ośrodka narciarskiego w polskich Karkonoszach zamierza zainwestować w rozbudowę stacji Szrenica Ski Arena ponad 30 milionów złotych.

Obecnie istniejącą dwuosobową kolej linową ma zastąpić trzykrotnie szybsza, wyprzęgana, czteroosobowa kanapa. Na tym etapie prace mają dotyczyć pierwszej sekcji kolei, która w całości przebiega przez teren w administracji Lasów Państwowych. Inwestor nie wyklucza w dalszej perspektywie wymiany także drugiej sekcji położonej w Karkonoskim Parku Narodowym.

Rozwój infrastruktury narciarskiej w kompleksie obejmie także poszerzenie nartostrady „Puchatek” w dolnej części z obecnych 40 metrów do około 70 metrów. Zwiększy to bezpieczeństwo narciarzy na tej popularnej trasie.

Ma się pojawić również alternatywny wariant zjazdu ze stacji pośredniej. Nowa trasa na razie została nazwana roboczo – „Puchatek Bis”. W planach inwestycyjnych jest także wytyczenie nowego około 350-metrowego stoku dla początkujących narciarzy w rejonie kolei „Karkonosz Ekspress”. Przy nim ma powstać wyciąg orczykowy. Chcielibyśmy także skomunikować nartostradę „FIS” z „Puchatkiem”. Ten łącznik pozwoli na zjazd „FIS-em” do dolnej stacji.

Spółka zabiega o wymianę pierwszej sekcji kolei i poszerzenia na „Puchatku” od 2015 roku. Na nową kolej na Szrenicę czekają: narciarze, mieszkańcy Szklarskiej Poręby i branża turystyczna.

Mamy nadzieję, że ostatecznie uda się pokonać wszelkie trudności i do inwestycji w końcu dojdzie. Jest ona niezwykle ważna dla miasta Szklarska Poręba i potencjału turystycznego polskiej części Karkonoszy.